Die Webseite der Gemeinde Niederalteich

Die Webseite der Gemeinde Niederalteich

Niederalteich – Bajorország keleti kapuja

Név, alapítás (741) Altaha

Odilo, az Agilolfinger dinasztiából származó (bajor) herceg ala-pította a Duna Ó-ágán saját kolostorát, Altaicht. Saját történetük szerint 731-ben. Az újkori történészek ezt 741-re teszik. Szent Móric (Birodalmi szent) választása, mint a kolostor védöszentje,az alapítónak Burgundiához füzödö szoros kapcsolatára utal.Az elsö szerzetesek a reichenaui kolostorból (Bódeni tó)származtak.A mocsaras területek megmüvelhetövé tételének voltak a szakértöi.Altaich Dunapartközeli fekvése, az évszázadok óta ismétlödö áradá-sok miatt megnehezítette a földmüvelést. Másrészröl viszont a Duna jó közlekedési útvonal volt és halban gazdag

Nagy Károly (788)

Miután az Agolfinger dinasztia elvesztette hatalmát, Nagy Károly mint birodalmi kolosort vette át az apátságot. Altaich a 9. század közepén állt hatalmának a világi csúcspontján. A 10. század elején többször lerombolták a helyi háborúk miatt. A szerzetesek helyett,akkoriban kanonokok gondoskodtak a Luitpold herzegi dinasztia síremlékhelyeiröl.

Szent Gotthard (990)

990 után újra bencések telepedtek Altaichba. A II. Henrich császár Gunther uralmának ideje alatt, szent Gothard közremüködésével a kolostor 990 újra felvirágzott. Az apátsági templom még mai napig is örzi, mint különleges ereklyét miseruháját és egy cipöjét. Idönként még ma is használják szent Gothard botját. Amit Utoljára 2001-öszén az apátság felszentelésekor vettek elö. Egyidejüleg itt kell a megbol-
Gunther diplomáciai ügyessége teremtett békét a németek, a csehek és a magyarok között

Vallási kisugárzás a 11.-században

A 11.-században Alteich szellemi hatását tanusítják az üdvözült Wilhelm Eremit és a szerzetesrendi apácák Salome, Alruna és Judith. A kolostorokban számtalan szerzetes végzett reformáló munkát, mint például a szentéletü Kremsmünsteri Alram, vagy a Salzburgi szent Thimo, és mindenek elött a megboldogult szent- életü Richer a hires Montecassinoi apát. Fontos adatokat nyújtanak az Altaichi évkönyvek, az Ottonen és a Salier idökröl. A Bogeni gróf úgy 1100-körül, 40 km-re a Dunán felfelé egy saját házi kolostort “ Altach” néven építetett, amit Altaichból származó szerzetesekkel müködtetett. Röviddel ez- után Altachot mint felsö Altaicht emlegették. Igy lett Altaichból alsó, vagyis Niederaltaich

Friedrich császár

1152 -ben I. Friedrich Barbarossa Niederalteichet , II. Eberhard Bamberg püspökének ajándékozta. A tizenkettedik század második felében a hatalmas Bogeni gróf uralkodott Niederalteich felett

Wittelsbach (1242)

1242-ben a Wittelsbachi uraságok örökölték Niederalteicht a Bogeni grófoktól, a kolostor felett pedig a Bajor herzegség nyert fennhatóságot . 1307-ben a Wittelsbachok a kolostort majorsággá privilegizálták.

Gotik-Templomépítés

A kolostor nagyon korán átvette a gótikus építészeti stílust 1260-tól 1326-ig elöször Hermann apát, aki többek között neves történész is volt, majd az ö utódai átvették a fennhatóságot. Az ö idejük alatt épült fel a kor legnagyobb templomcsarnoka.

Böhmi-erdöirtás

A 14. századi Bencés életnek a szimbóluma a mai templom. Az apátság erejét dokumentálja a cseh erdögazdaság fairtási munkáinak átvétele. Ekkor munkálkodtak az üdvözült Gunther remete utódai, Hermann , Otto, és Degenhard.

Hanyatlás és fellendülés 15. század

A 15. századbani szellemi bukását másként élte meg Nieder- alteich mint más Bajor kolostorok. A reformáció idején viszony- lag kevesen tértek át az új vallási tanokra. A késö reneszánszi szellem jellemzö a Niederalteichi kulturális és tudományos életre.

A 30 éves háború  


A harminc éves háború alatt az apátság védöfalai nagyon meg- rongálódtak. Majd 1634, 1641, 1647 és 1648-ban a svéd csapatok teljesen lerombolták. Az 1671-es és 1685-ös tüzvész a kezdetle- ges újjáépítési munkákat is elpusztította.

Barokk korszak (1700)

Az apát, Josico Hamberger meghatározó szerepet töltött be 1700 a kolostor Barokk korszakában. ( korm. 1700-1739) A mai napig megmaradt korabeli épületek az ö idejére tekintenek vissza. Nevéhez füzödik még a koragótikus apátsági templom belsö berendezése , amit 1727-ben fejeztek be. Figyelemre méltó a karzat átrendezése a fiatal Fischer Johann Michael által. A több mint 200 különálló freskó Heindl András alkotása.

Gazdasági csúcs 18. század

A 18. század végén, a Bajor fejedelemségben a Niederalteichi kolostor volt a leggazdagabb. A mezögazdasági területei és erdeinek nagysága kb. 170 négyzetkilómétert tettek ki. Hozzá tartoztak a Wachau bötermésü szölö hegyei is. A Dunai hajózás és kereskedelem 1334 óta mindenféle vám kötelezettség alól fel volt mentve. 1784 körül az apát tulajdonát képezték : Hengersberg, Niederalteich és Arnbruck. Ezenkívül még birto- kolták Rinchnachot, Szent Oswaldot és Spitz községet Wachau- ban. A szerzetesek, alsó Bajorországban nyolc gyülekezetet és az alsóosztrák Aggsbach község lakóit látták el lelki vígasszal. Niederalteich további 21 plébánia felett, egyházi elöjogokkal rendelkezett.

Szekularizáció (1803)

1802 novemberében megkezdödött az apátság államosítása. A kolostori hivatalnokok átléptek a választófejedelem szolgá- latába. Ettöl az idöponttól kezdve a kolostor vagyona is az állam tulajdonába került. Niederalteich szekularizációja 1803 március 21.-éhez , szent Benedek napjához füzödik. Az apát és egyrésze a 43 konventjének továbbra is a kolostorban élt. A szerzetesek nagyrésze továbbiakban csak lelkigondozói feladatokat látott el. A templomot lebontották. Az épület egyrészében gabonát tárol- tak, a másik részében iskolai oktatást folytattak. De privát sze- mélyek is vásároltak részeket. 1813-ban a templomcsarnokot villámcsapás rongálta meg. Az ezt követö években az épületek többsége lebontásra került.

Újraépítés 1918

1918-ban alakult újra a Niederalteichi kolostor és apátsági címet 1930-ban kapott. 1932-óta a megtisztelö pápai “ BAZILIKA MINOR” címet hordozza.

Szellemiség  


Már 1930-óta, Niederalteichban az ökomenikus szellemiségállt a középpontban. Az intézmény 1965-óta, saját kutató és konferenc központtal rendelkezik. A gyülekezet egy része a Bizánci rituálé szerint tartja az istentiszteletet

Bizanci Nikolaus- templom 1986

1986 –ban átépítették az egykori sörfözdét és itt került kialakításra a Bizánci gyülekezet szentélye.

Képzési-intézmények

1948-tól müködik a szent Gotthard nyelvi és zenei gimnázium.A Passaui és Regensburgi egyházmegye müvelödési központja 1959-ben alakult meg és szent Gunther néven mint katholikus népföiskola fejti ki áldásos munkáját. 2001-ben épült a szent Primin nevét viselö kongressz és vendég ház. 1962-töl nyújt az apátság lehetöséget a világiaknak, “Kloster auf Zeit” néven az apácák és szerzetesek életét élni egy idöre. Ezt a példát azóta már más kolostorok is átvették. Az apátsághoz közelfekvö Ursulinen kolostor 1979-ben készült el.

Község-Niederalteich

Niederalteich, az utolsó 50 évben mélyreható társadalmi vál- tozáson esett át. Azelött a gazdasági alapot a parasztság adta. Ma Niederalteich egy 1960 lakosú falu, ahol a kereskedelem, a kézmüipar, a mezögazdaság mellett 300 munkahelyet bizto- sít. A hivatali és egyházi intézményeket nem számítva. A település területe 10 km², a Duna bal és jobb oldalán . Nagyjelentöségü madárvédelmi terület és az Izár folyó Dunába ömlésénél, európai rangú természetvédelmi terület is található.

Kivonatok

  • Niederalteich a Bajorország keleti kapuja.
  • Lankes Christian, a Bajor történelem háza, Augsburg