Die Webseite der Gemeinde Niederalteich

Die Webseite der Gemeinde Niederalteich

Szeretettel köszönti önöket a Niederalteichi Bazilika gyülekezete!

SonnenblumenfeldA bencéskolostort Odilo bajor herceg alapította 731 (741) körül. A templom a kolostor épülettömbjének egy részét képezi. Akkoriban a Duna volt a kor legfontosabb közlekedési útja. Németországban 1803-ban minden egyházi területet a világi fejedelemség kisajátitott. A fennhatóságot a Bajor állam vette át, ami ahhoz vezetett, hogy az épületek nagyrésze Megrongálodott, illetve elpusztult.
 
A kolostor újraalapítása és helyreállítása 1918-ban történt meg. Ettöl kezdve a lakosság lelkigondozása a szerzetesek feladata lett. Az istentiszteleteknek és a miséknek egy részét ebben a templomban tartják. A kolostor megnövekedett jelentöségét még a Vatikán is elismerte, 1932-ben a “BASILIKA MINOR” pápai címmel ajándékozta meg.
 
A lerombolt régi templom helyére újat épített a kolostor amit a hívök rendelkezésére bocsájtottak és ezt folyamatosan restauráltak. Az utolsó építkezési szakasz 1989-ben fejezödött be.
 
A templom külsö homlokzata mutatja, hogy eredetileg koragótikus csarnoktemplomként építették. A karzat 1270-ben; a középterem 1306-ban készült el. Különös figyelmet érdemel az északi torony bal külsö falán található boltíves kapu,ami a templomot a körfolyosóval kötötte össze. A 72 méteres tornyok építése a renaissance korban kezdödött. A délitorony temetö felöli részén található az alapkö lerakásának emléktáblája amit 1514. 07. 24.-én állítottak fel. A belsötemplom 1720-ban barokk elemekkel gazdagodott, miközben a régit az újjal harmonikusan keverték. Ez a nagyszerü építészeti alkotás a híres barokk építömester Johann Michael Fischer nevéhez füzödik.
 
Ha belépünk a hatvan méter hosszú templomba, akkor az elsö pillantásunk a magas oltár feletti központi festményre esik. Ezt a képet a Landshuti Franz Geiger (1675) alkotta. A festményen a templom patronjai Basilika innenláthatók

 • Szent Mauritius és társai,
 • a római császárság Thebai légióinak katonái akik a már akkor keresztény Egyiptomból származtak és Krisztusért a harmadik évszázadban vértanúságot szenvedtek, mert nem akarták a császárt istenként tisztelni.

A festmény sötét színekkel ábrázolt mészárló jelenetéböl kiemelkedik Mauritius alakja, aki elé a ragyogó világos fényben tündöklö Krisztus az öt kisérö szentekkel közeledik.
 
Az itt látható sötét-világos kontraszt járja át az egész templomot. Amíg az oltár melleti oldalhajókban Krisztus szenvedéseinek útja látható, addig az oltárkép az emberi hit sötétségeinek mélységét mutatja.

 • Az elsö oltár jobb oldalán szent Benedek halála,
 • a másodikon szent Kunigunda császárnö tüzpróbája,
 • a negyediken szent Sebestyén mártiriuma található.
 • A baloldalon az elsö oltár felett keresztelö szent János képe,
 • a második oltár felett szent Jozsef halála látható .
 • A negyedik szent Márton püspököt ábrázolja.

A képek alatt egy üvegezett ládában a korai keresztények ragyogó kövekkel díszített földi maradványai találhatók. Az oltárok felett, különleges nyílásokon beáramló fény az égi fényben tündöklö a képpel azonos szentek freskóit világítja meg. Ez teszi a kontrasztot még teljesebbé.
 
A jobb oldalhajó közepén egy 1480-ból származó homokkö Pieta látható. A dombormü a keresztröl levett Krisztus urunkat , anyja Mária ölében ábrázolja. A felette lévö freskó szent Máriát ritkán látott pózban mutatja, amint tejet önt a hívök seregére. A szemben lévö oldalon szent Gothardot láthatják, aki Niederalteichi szerzetes és apát volt. Öszentségét 1022-ben Hildesheimben püspöknek választották.
 
Gyertya gyújtására az északi torony kápolnájában, a kijárat felé menve van a látogatóknak lehetöségük.
 
Minden freskó (több mint 200) az osztrák származású Wolfgang Andreas Heindl alkotása. A 21 méter magas középhajó plafonján lévö képek mind Niederalteich kolostorának történetét ábrázolják.
Orgel  
Különösen figyelemre méltók a gyönyörü faragási munkák mind az oltáron mind a padokon. Ezek az alkotások a niederalteichi szerzetes müvész Tobiaschu Pirmin nevéhez füzödnek. 1985-ben a kolostor egy

 • új mechanikus orgonár építtetett,
 • 48 regiszterrel és
 • 3555 síppal.

Ez az új orgona Jann Georg cégének a mestermüve Alkofenböl. A déli toronyban 5 db az új idökböl származó bronzharang van.

 • A legnagyobb /szent Mihály/ 2074 kg súlyú és 153 cm átméröjü ami a magas c3-at éri el. Készítöje Johann Grabmayer Innsbruck 1938.
 • A második legnagyobb /szent Antonius/ 1300kg –ot nyom és 125 cm átméröjü. Ennek alkotója Georg Sammassa, Passau 1814.

2003-ban az addig üresen álló északi torony a legnagyobb,

 • vagyis 4820 kg-os és 200 cm-es új harangot / Mauritius/ kapta. Ez adja az egyedül álló öszhangot. Az ár adományokból gyült össze. Készítöje a Passaui mester Rudolf Perner.
   
  A kolostor fenntart egy zenei-nyelvi gimnáziumot és egy ökomenikus intézményt, ami a különbözö vallási felekezetek és hagyományok jobb megértésén fáradozik Ezt a célt szolgálja az is, ha a szerzetesek egyrésze rendszeresen Bizánci hagyományok szerint tartja az istentiszteletet. Ez volt az oka, hogy a korábbi sörfözöt Bizanci stílusba a szent Nikolaus templommá alakították. 
   

Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletek Niederalteichban:

Szombaton:

 • 19.00-kor

Vasárnap:

 • 7.00 és 9.00-kor a bazilikában

A szerzetesek összejövetele rendszerint korussal:

 • 10.30-kor a bazilikában

Latin mise:

 • 17.30-kor

Bizánci liturgia:

 • 9.30-kor a szent Nikolaus templomban

Bizánci mise:

 • 17.15-kor a szent Nikolaus templomban